background-shape

Om integritet och cookies

***Vi på kundskap är måna om er integritet. I enighet med GDPR hanterar hemsidan inga personuppgifter.

På den här sidan kan ni läsa om hemsidan, cookies och era rättigheter som resident inom EU eller EU - medborgare.***

Analys av webbtrafik

Vi på Kundskap samlar in anonym data för att kunna se trender och på sådant sätt skapa oss underlag för att ständigt förbättra vårt innehåll och användarupplevelsen.

Google Tag Manager

Google Tag manager är ett verktyg för att kunna hantera externa script från ett och samma ställe.

Google Tag Manager sätter inga cookies eller samlar in data på egen hand, utan är endast ett verktyg för att kunna samla alla externa script på ett och samma ställe.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla in information som hjälper oss att spåra trender som ligger som underlag för vidare utveckling av vår hemsida. Vi skickar anonymiserad data och således sätter vi inga cookies i er webbläsare.

Behandling av IP adresser

IP - adresser är en personuppgift.

Juli 2020 vart Privacy shield invalidiserat och kan således är det illegalt att dela IP-adressen med Amerika baserade bolag såsom Google utan explicit medgivande från användaren.

Vi på Kundskap har inaktiverat behandlingen av IP-adresser för Google analytics, och således behandlas inte er IP adress av Google.

Igenom att använda hemsidan så hanterar således inte Kundskap några IP-adresser.

IP-adresser kan förekomma hos vår leverantör av hemsideutrymme på serverloggar och liknande, detta krävs dock för att hemsidan skall kunna fungera över huvud taget.

Cookies

Denna sida bygger på en teknologi som ej kräver session cookies eller andra cookies som påverkar funktion.

Sidan är byggd med en s.k statisk site generator, så det som serveras för besökaren är gammal hederlig HTML och JavaScript, således är cookies överflödiga för funktion.

Vår leverantör av hosting är i Sverige och således delas ej ip adressen med länder utanför EU.

Vi har gjort en övervägning om vi skall störa upplevelsen med en medgivande banner. Vi har kommit fram till att vi värderar upplevelsen högre än dom störande medgivande banners som man skall klicka bort hela tiden.

Då vår hemsida ej sätter session cookies eller några andra cookies alls för den delen och ej hanterar ip-adresser eller övriga personuppgifter är detta överflödigt.

Om telefon knappen

Skulle ni välja att ringa oss via hemsidan så kommer ert telefonnummer att exponeras för oss. Vi spar dock inte telefonnummer om vi inte kommer överens om att börja samtala om eventuella samarbeten, vilket ger rättslig grund av intresseavvägning samt att kommunikation ej kan ske utan dessa personuppgifter.

Rätten att bli bortglömd

Vi på Kundskap arbetar B2B och hanterar inge personuppgifter för privatpersoner.

Skulle ni dock ha gett oss personuppgifter som tillhör er och ej ert företag har ni rätten att begära ut de uppgifterna från oss samt att begära att de raderas. Detta gäller dock ej uppgifter som är direkt kopplade till er verksamhet.

/Cristian Herrera