background-shape
feature-image

En undersökning utförd av novus på uppdrag av digital strategi visar på att covid-19 pandemin påskyndar den digitala transformationen hos företag.

Rapporten är baserad på 200 marknadsavdelningar på Svenska medelstora företag i hur de har hanterat utmaningarna med covid-19.

I summeringen av rapporten kan man ibland annat läsa att:

  • Förmågan att snabbt ställa om för att öka den digitala närvaron har vart den främsta framgångsfaktorn.

  • Digitala möten kommer att permanentas efter krisen då det är ofta effektivare än fysiska möten och affärsresor

  • Sammantaget pekar resultatet på att krisen inneburit att svenska företag påskyndat sin digitala transformation vilket påverkar företagens konkurrenskraft på kort och lång sikt

Drygt två av tre anser att deras digitala marknadsföring och närvaro har fungerat bra sedan Coronakrisen startade

44 procent av de tillfrågade säger att de som en följd av coronakrisen kommer att genomföra förändringar av sin digitala närvaro. Bland annat kommer Marknadsstrategi att förändras, mediaköp kommer att omvärderas, nya kanaler kommer att sökas upp samt förändringar av processer och organisation.

Författarens egna tankar

Rapporten bekräftar mycket av det vi vetat om länge, Covid-19 pandemin har fungerat som en katalysator för den digitala transformationen i flera företag och brancher.

Tyvärr innefattade rapporten ej från vilka brancher de tillfrågade företagen kom, dock är trenden tydlig.

Slutkunder kommer i kontakt med säljaren långt längre ner i säljprocessen är tidigare, en trend som var tydlig redan före pandemin. Internet och de digitala kanalerna har förändrat konsumenternas beteende och de gör sin efterforskning själva hemma innan de tar ett köpbeslut.

Tjänster som online recension och prisjämföresiter har skapat en medvetnare konsument, vilket ökar vikten att synas och vara där när konsumenten tar sitt köpbeslut. De digitala säljkanalerna ger oss data och statistik som get oss bättre möjligheter att ta intelligenta, datadrivna beslut i hur vi väljer att kommunicera till våra potentiella kunder.

/Cristian Herrera